Kvalita ve zdravotnictví

Zdravotnictví je rozsáhlý a nesmírně dynamicky se vyvíjející obor.

Je-li prokázáno ve sférách jiných služeb, že zavedení procesu standardizace vede ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší míře zákaznického uspokojení, je pochopitelný zájem o tento model i ze strany zdravotnických institucí, ať se jedná o jednotlivé lékařské praxe, nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení.


V běžné zdravotnické praxi v ČR se pojem kvalita dosud většinou vztahuje k medicínsko - technologické stránce procesu nebo léčebného zásahu. Kvalitní zdravotní péče však vedle těchto hledisek musí zahrnout i aspekty psychologické a etické, hlediska organizační a ekonomická. Pro zajišťování kvality péče je nutno organicky integrovat pohledy lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, názory a požadavky pacientů, manažerů zdravotnických zařízení a v neposlední řadě požadavky zdravotních pojišťoven.

Záměrem systému managementu kvality je vytvořit optimální návaznosti mezi diagnostickými, terapeutickými a laboratorními postupy a řízení těchto postupů v souladu s vědecky podloženými fakty současné světové medicíny. Systémy kvality ve zdravotnictví zavádíme v souladu se specifiky jednotlivých zdravotnických zařízení a se zaběhlou „vnitřní kulturou“.

Pojem "kvalitní zdravotní péče" v sobě obsahuje především schopnost uspokojit potřeby pacientů, tedy přinášet jim očekávaný užitek. Tento užitek je vnímán subjektivně, ale je nutné, aby byl podložen i objektivně. Objektivní pohled na problematiku umožňuje procesní model s nastaveným monitorováním a měřením procesů.

© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.