Smyslem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Akreditace SAK je oficiální uznání způsobilosti vykonávat činnosti týkající se provozu nemocnice na zaručené úrovni. Základním principem akreditace je vytvoření takového systému, který bude stimulovat ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.


Národní akreditace je udělována na 3 roky. Zdravotnické zařízení, pokud si chce zachovat statut "akreditováno", musí projít reakreditačním auditem každé tři roky. Příprava k akreditaci trvá dle našich zkušeností od 8 měsíců do dvou let (záleží na velikosti zařízení, na stupni připravenosti, na organizaci přípravy a mnoha dalších faktorech).

Co vám akreditace přinese?

 • omezení chyb
 • prestiž zdravotnického zařízení
 • posílení důvěry veřejnosti
 • konkurenceschopnost
 • zvýšení sebevědomí zaměstnanců
 • zlepšení podnikové kultury
 • možnost porovnání

Co přinese akreditace vašim pacientům?

 • pocit bezpečí
 • prevence chyb
 • důvěra
 • rovný přístup
 • komunikace

Co akreditace vyžaduje?

 • dobrovolnou účast všech zaměstnanců
 • přesvědčení, motivaci,
 • chuť změnit myšlení…

Na procesu řízení kvality péče a bezpečí pacientů se podílí všichni zaměstnancia je tedy správné, aby se také zapojili do přípravy k akreditaci. Je tedy žádoucí, aby se každé zařízení připravovalo co nejvíce samostatně.

Nabízíme konzultace, audity a odbornou pomoc v průběhu vaší přípravy k akreditaci. Naši konzultanti mají aktivní zkušenosti z akreditačních auditů SAK.

© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.