Management kvality

Management kvality

Vysoká kvalita realizovaných služeb či výrobků je dnes základním předpokladem konkurenceschopnosti a dlouhodobé životaschopnosti firmy. S pokračující integrací do Evropské unie se stává tato skutečnost stále naléhavější. Dobře vybudovaný a fungující systém managementu kvality vaší organizace je jedním z důležitých předpokladů k naplnění tohoto cíle.


Podstatným hlediskem při zavádění systému kvality je zaměření na zákazníka a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních výroby nebo poskytování služeb. Z tohoto důvodu je nutno jasně specifikovat požadavky zákazníka na kvalitu z hlediska produktu, procesu a systému. To je výchozí bod úspěšného řešení v oblasti systému kvality a začátek cesty ke spokojenému zákazníkovi a dlouhodobé spolupráci, často i na mezinárodní úrovni.

Při tvorbě systému managementu je třeba popsat činnosti a procesy ve vaší organizaci. Tento krok vám umožní tyto procesy řídit, vyhodnocovat a následně zlepšovat pomocí nastavených kritérií, stejně tak jako provádět hodnocení jejich účinnosti a výkonnosti.

To co bylo dříve těžko řiditelné, je nyní sledováno a řízeno „průhledným“ způsobem.

Na závěr poradenství doporučujeme předcertifikační audit, který prověří všechny prvky systému a jeho efektivitu. Tento audit uvolňuje systém do certifikační procedury.

Systémy kvality zavádíme pro:
 • organizace služeb
 • výrobní podniky
 • stavební podniky
 • projekční kanceláře
 • úřady státní správy
 • hotely
 • restaurace
 • cestovní kanceláře
 • překladatelské agentury
 • jazykové školy
 • nemocnice a privátní lékařské praxe
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.