Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility) je způsob podnikání, který je v souladu s etickými, zákonnými, komerčními a společenskými očekáváními, případně jde nad jejich rámec. Základním principem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a do vztahů se zainteresovanými stranami.


Dokument formuluje pravidla chování organizace z pohledu filozofie 3P (Profit-Planet-People):
 • Ekonomická hlediska
 • Environmentální hlediska
 • Sociální hlediska
Návod pro podporu dobrovolných závazků stanovuje
 • ISO 26000 (není určena pro certifikaci)
 • Český  systém hodnocení CSR - metoda KORP
Co vám implementace systému managementu společenské odpovědnosti přinese?
 • zlepšení image a růst důvěry v organizaci
 • konkurenční výhoda
 • lepší vztahy s okolím
 • loajalita a spokojenost zaměstnanců
 • dlouhodobá udržitelnost a stabilita firmy
 • ekonomické úspory
Systém je vhodný
 • pro malé i velké organizace
 • pro podnikatelský i veřejný sektor
Obsah systému managementu společenské odpovědnosti
 • odpovědnost managementu
 • identifikace zainteresovaných stran
 • identifikace aspektů (ekonomických, environmentálních, sociálních)
 • management zdrojů
 • dialog se zaměstnanci a zainteresovanými stranami
 • ukazatele výkonnosti

Nabízíme konzultace, interní  audity a odbornou pomoc v průběhu zavádění. Naši konzultanti jsou vyškolení manažeři a auditoři SCR.

© 2012 - 2023 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.