Služby

Vysoká kvalita Vašich produktů a služeb je základním předpokladem úspěchu v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka. Dobře vybudovaný a fungující systém managementu je jedním z důležitých předpokladů k naplnění tohoto cíle.
Budeme Vám partnerem nejen ve fázi zavádění systému, ale i při optimalizaci provozu a řízení zlepšování.

QMS - ISO 9001
Management kvality

Vysoká kvalita realizovaných služeb či výrobků je dnes základním předpokladem konkurenceschopnosti a...

SMS - OHSAS 18001
Řízení rizik BOZP

Mezinárodní specifikace OHSAS 18001 byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit v organizacích všech...

EMS - ISO 14001
Enviroment management

Efektivní systém environmentálního managementu (EMS) může snížit dopady činností podnikatelského subjektu...

ISMS - ISO/IEC 27001
Řízení bezpečnosti informací

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je určen k ochraně informací a ke zvládání rizik, které mohou...

ITSM - ISO/IEC 20000
Řízení služeb IT

Management služeb informačních technologií je první celosvětový standard, který se zaměřuje na zlepšování...

Management CSR
Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility) je způsob podnikání, který je v souladu s...

Akreditace SAK

Smyslem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Akreditace SAK je oficiální uznání...

Systém DIRECTIS

Kvalitní systém správy firemní dokumentace je základem budování firemního know how. Právě takový je...
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.